תקנון מבצע

 

 1.  מהות המבצע:

מבצע פסח במסגרתו המבצע יקבל כל משתמש 50 ₪ מתנה בקנייה ב – 300 ₪ ממוצרי החנות. (להלן: "המבצע")

 1. מועדי המבצע:
  • המבצע ייכנס לתוקף ביום 10/03/2021 ויימשך עד ליום 31/03/2021 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע"). היום האחרון של תקופת המבצע הוא היום האחרון בו תחול ההנחה באתר בהתאם לתוכן תנאים אלו.
  • מפעילת האתר תהא רשאית להאריך ו/או לסיים ו/או לשנות את תנאי המבצע כפי שתמצא לנכון, זאת ללא כל הודעה מוקדמת ומראש. (להלן: "מפעילת האתר" ו/או "טויס טראק").
 2. אופן ההזמנה והמימוש:
  • ההנחה באתר תעודכן על ידי הטמעת קוד קופון : passover21 על ידי המשתמש במקום המתאים לכך.
  • המחיר הנקוב לצד המוצר הוא המחיר המלא והוא המחיר המחייב.
  • המחיר שיוצג בשורה לתשלום לאחר הוספת הפריטים לסל הוא המחיר הסופי לאחר ההנחה. לא תיתנן הנחה מעבר למצוין באתר.
 3. סייגים והגבלות:

מבלי לגרוע מכל האמור בתקנון זה לעיל יחולו הסייגים והמגבלות שלהלן:

 • אין כפל מבצעים והנחות, לרבות קופונים ו/או כל מבצע אחר.
 • המבצע הינו עד סיום תוקפו ו/או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם.
 1. הגבלת אחריות
  • המבצע נועד לרווחת הלקוחות והמשתמשים באתר ואינו עסקה או התחייבות לביצוע עסקה מטעם טויס טראק.
  • לטויס טראק עומדת הזכות להפסיק ו/או לבטל /או לשנות את המבצע או תנאיו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל הודעה מראש.
  • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, לרבות בתקשורת הדיגיטלית וברשתות החברתיות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
  • שום התנהגות מצד טויס טראק לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על פי תקנון זה או על פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השנוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות ובכתב.
 1. הוראות כלליות
  • תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין טויס טראק והמשתמש באתר.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הוא מיועד הן לנשים והן לגברים.
  • תקנון המבצע כפוף לחוקי מדינת ישראל, לרבות חוקי המס, לשינויים בהוראות החוק וכן לכל תקנה ו/או חקיקת משנה אחרת התקפה מכח חוק.
  • התקנון יצא לעיונם של לקוחות המבצע באתר האינטרנט ובמשרדי טויס טראק ברח' שא נס 17 בבאר יעקב.
  • במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט במחוז מרכז.
  • למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00 בטל': 08-6649292 או באמצעות דוא"ל: service@toystruck.co.il.
  • האמור בתקנון זה כפוף לתקנון ומדיניות טויס טראק, המופיעים באתר toystruck.co.il.
0
0
סל קניות
סל הקניות ריקחזור לחנות
×
דילוג לתוכן